• Janica Čunčić Janica Čunčić
    Janica Čunčić

Rječnik sela Kuča 20. stoljeća

Riječi abecednim redom

A

alinje – (halinje) – haljine, rublje, odjeća

am – pa zar:  am kae nae vidiš? – pa zar ne vidiš?

B

beciklin – bicikl

bokot – limena posuda za mlijeko s poklopcem i ručkom za nošenje, često u bojama 

brenta – drvena posuda s naramenicama za nošenje na leđima, gore malo šira, dosta duboka, za berbu grožđa

bužerati (nabužerati) se – halapljivo jesti, trpati se (najesti se)

burlav – prljav

C

caognuti – oslabjeti, popustiti u jakosti

caojnek – pelena od platna

ciferšlus – zatvarač na odjeći

cigaretlin – cigareta

cincefouk – žarač

cintor – natkriven prostor ispred crkve

cmokati – isisati usnama, glasno ljubiti

cocnuti – spustiti se naglo dolje, čučnuti

crlen – crven

cucek – pas

cujzek – ždrijebe

cukati – naglo potezati

cukati – mokriti

cvekati se – svađati se s ciktanjem

cvikeri – naočale

Č

čaočki – krpe, ili bilo što drugo u neredu

čariti – vući, nositi

če – ako

čeber – veća drvena posuda

čelugnuti – onečistiti mekim izmetom

Čelugica – nadimak

čaera – jučer (v. predečera)

čez – kroz

člinkati – galamiti visokim tonovima, poput pilića

čmržati – drijemati

čoački – krpe po kući koje prave nered

čržiti – otkrivati, prostirati, pokazivati

D

deci - decilitar

dečo – dečko, mladiću

dišati – mirisati

dlajen - dlan

dregati – pehati – dirati, izazivati

dreckati – dreckati kramper – drobiti, usitnjavati

drležđiti - razdrlržđiti - ranu otvarati, nekontrolirano sječi meso

drobiti - (na)drobiti mlieko - staviti komadiće kruha u mlijeko

drvenaok – vrst krute tkanine

drvenaoki – popareni štrukli od bele mele s filum od kukurizne mele – pečene krafne od bijeloga brašna s filom od kukuruznog brašna koji se preliju vrućom vodom kao mlinci 

dunuti – pasti jako i teško, reći glupost

E

egzikcier – izložba

F

faošink - fašnik

ficlek - komadić

flaštrati – mazati (v. šlatrati)

frigati - peći

fučkati - zviždati

 

G

gajnk – ganak

gegati se – polako hodati

genuti – uganuti

genuti se – krenuti

gmajne - livade za ispašu

glamaziti – pričati gluposti

gnurec – vrsta patkice s glavom u vodi i nogama u zraku, kao da ronigrovača – drvena zdjela

gumelastika – elastična gumena traka

H

hala – kratak kaput, „kaputić“ (vidi)

handrast – neuredan, tko zametne stvari, ne zna gdje mu je što; vidi: zahandrati

haorta – prljavština (na koži)

heznuti – udariti

hodžak – ulaženje i izlaženje, promet u kući

I

ititi, hititi - baciti

iskati - tražiti

J

jačmen – ječam

jagli – varivo od ječma

javkati – jaukati

judaš – zločest čovjek

K

kaputić – kratak kaput „hala“ (vidi)

karati se – verbalno se svađati

kavesati – često piti kavu

kesiti se – smijati se, cerekati se

kišariti – često padati (za kišu)

klimpatati – klimpaočem – visjeti nekontrolirano

klinčenak – vješalica

klinčenica - (od klin) vješalica

klinčiti – postavljati klinove

klobaos – kobasica

klopotati – pričati gluposti, brbljati

kmica – tama

kmičiti se – padati tama

kmično – tamno

komara – pomoćna prostorija.– Kad su u Kučama u našoj ulici pri Điđe snimali film o Matiji Gupcu i seljačkoj buni, snimatelji su statistima vikali: Gledajte u kameru! Svi su pogledali u komaru!

kraglin – okovratnik

kocen – srednji tvrdi dio glavice kupusa

komušina – lišće oko klipa kukuruza

kotel – kotao

kramper – krumpir

krenuti (se) – maknuti (se)

krepati – uginuti, umrijeti (pejorativno)

kretati – slagati (odijelo)

krmenadlin – karmenadl

krušna peč – zemljana peć u dvorištu u obliku poluvaljka

kučiti – kucati

kučiti – tresti

kukuriza – kukuruz

kukuvača – proljetni cvijet u obliku zvona ljubičaste boje s bijelim točkicama

Kukuvača – ptica koja kuka

kumisati (se) – mrsiti kosu

kuntariti se – naoblačiti se pred kišu

kuvača – kuhača

kuvati – kuhati

kuvaorna – pomoćna prostorija za kuvanje/kuhanje

L

lagušter –

lajt – bačva

lakomuvati – biti lakomlaeči – leći (na krevet)

laeči se – nesti, rađati se (životinja)

legitati (se), legičaem se – njihati (se)

levusiti – tražiti poskrivečki 

leknuti – naglo prestrašiti

litrenka - boca od 1 litre

lokati – piti u velikoj mjeri

lonuti – ugasiti se, ogen jae lonul – vatra se ugasila

loutra – ljestve

M

marot – ke si marot? – bolestan

mela – brašno – kukurizna, šaenična, ržena, jačmena mela

mealin - mlin

merlin – mrkva

micek – mačić

mirati – umirati

mlinčenak - valjak za tijesto

mrliti - neurednbo razmazivati

mrsko – ružno

murva – dud

N

nadreti – započeti

naoj – nemoj

nalejati – naliti

nalevati – nalijevati

nam – nadaem – nabudaem – ne budem

na skup – zvoni na skup – prije početka mise

naiže – tavan

naopršnaok – naprstak

naraoncan – naboran pravilno (tekstil, platno), plisiran

nalipati – navaljivati

narancati – nabrati odjeću

nasmagati – naskrbiti, doći do  

naštrajiti – posuti slamom

natezice – rastezljive podvezice za čarape

navrči se, navrgnem se  - nametnuti se

nijati – njihati

norc – bedak

noreti – ludovati

O

oblizeki – fine poslastice

objedati se – čistiti zube usnama i jezikom

obluk – prozor

oboužati – opljačkati

ocurki – čvarci

očoala – naočale

odzaoj – otraga

opajati, opaojam  – obhajati

opolenuti se - naglo se nagnuti, ostati bez oslonca, posrnuti

omeknuti (se), omeknaem (se) – skliznuti (se), ispasti

onudek – onuda

op-tak – spreman

opasti, opanaem – pasti, padnem

oplasti - prestati biti natečeno; oplalo je - nije više natečeno, nabubreno

opolenuti se – naglo se nagnuti da (zamalo) padneš

ošmidati se – zdebljati se (pohvalno)

otkonupiti (se) – oporaviti (se)

ovedeti: ovedem, ovem, ovedela sam – saznati

ovoudek – ovuda

P

pajdaš – prijatelj, drug

pačiti – smetati

pajcek – prase

paler – palir, koji pripravlja i slaže plajnke (vidi) za drvenu kuću

parma – prostor uz staju za sijeno, malo povišen od štaglja s drvenim podom

parnuti – uginuti

pedesetača – stara pedeset godina

pemnica – pivnica, podrumska prostorija, ili na razizemlju

penuti – pehnuti

pevec - pijetao, veći dio kupusa među izrezanim kupusom koji se drži tvrdog središnjega dijela glavice kupusa

picek – pile

polej – salata poparena toplom sirutkom i čvarcima

polejati – politi

polek (i poleg) – pokraj

polić - mjera za tekućinu

pometati – mesti, pomesti

pometati– premiještati kao suvišno

pometuvati – premiještati kao suvišno

ponoreti – poludjeti, razljutiti se

popariti – politi vrućom vodom

popiknuti se – spotaknuti se

porinuti – gurnuti

pošandrcati – postati čudan, otkačen

pošmuliti se – povući se; pošmuliti (nos) – objesiti nos, pošmulen nos – grbavi nos

potezati se, poteže se – a kaej se to tu poteže: što to tu radi, pravi nered

potkrčina - podređenost, poraz, manjak vrijednosti: ne dam se ja v potkrčinu tebe

potpod – prostor ispod drvenoga poda i zemlje gdje se čuvalo krumpir i kokoši nesle

potreti – polupati

požreti – lakomo pojesti

požrtiti  – postaviti žrt (vidi) i povezati voz sijena, kukurizinja, slame ili žita

pou ke – po što, zašto pouke ideš tam kad znaoš da te ne trieba tam

pražetina – pečena jaja

preda – prije

predečera – prekjučer

prestreti se – upasti u razgovor ili situaciju: a kaej se prestireš de ti nie miesto

pretaelebiti se – posegnuti za nedostižnim, lakomuvati

povrći se po kom, povrgel se po ocu – biti sličan na nekoga, naslijediti očeve osobine

pričasiti se – pričasim se – naći vremena

prikuzmati se – prigorjeti na dnu posude, primiti se na dno

protvan – tepsija

prsnice – drveni strop

prugnuti – naglo se pokrenuti

pulisnuti – proliti

R

raca – patka

racek – pačić

raojzati – putovati bespotrebno

raoncati – nabirati, plisirati

raonec – nabor na tekstilu, ranci – nabori

rastouk – odmor i zabava; zeti si rastoka – uzeti malo odmora, zabaviti se

raščariti – ostaviti u neredu, izvaditi i ostaviti

raškulincati – raznjihati, uzrokovati da nešto olabavi

razvuzlati – odvezati, razvezati, razmrsiti čvor

reku ili ruku – rečem, velim, kažem

riflača – naborana daska ili lim za pranje rublja

rigla – poklopac za lonac

ritati se – udarati zadnjim nogama

rola – pećnica

roža – cvijet

rubača – haljina, suknja

rudast – kovrčav

rš – raž

S

saojati se – dizati se (tijesto)

scati – mokriti

sekut – sekud – svuda

selika – kiša sa snijegom

senica – ptica sjenica

skmičiti se – pasti tama

skretati – lijepo složiti za ormar, skretati rubaču – lijepo složiti haljinu

skučiti – stresti

skupsti, skubem - čupati perje sliva – šljiva

slembati – biti gladan

smackati – namakati

spesneno – stisnuto

sraka – svraka

staolo – mirovanje – na staolu stoji – stoji bez pomaka

stekati – skakati, dosađivati pokretima

stepovina – karmenadl u kiselom zelju

strom - napetost: imam strom naspram toga

sumra – mora, tjeskoba

Š

šamrlin – niski stolac

šarapoulka – drveno sjenilo na prozorima od daščica koje se miču, „škure“ u Dalmaciji

ščiepec – prstohvat

ščrba – pokvaren ili slomljen zub

ščučuriti se – skvrčiti se, čučnuti, privinuti se

ščusnuti se – privinuti se

šefla – grabilica za juhu

šemeritati – hodati nesigurno, posrtati (šemeričae)

šenica – pšenica

šeraojzlin – žarač, vidi „cincefaok“

šaervast – širokih usana i usta

šaervasto – s velikim ustima, jako široko

šervae – velike usne i usta

šicati – špricati

šigo-migo – cik-cak

šipkovica – ruža

šitoflin – novčanik

škaojnec – vrsta ptice grabljivice

škulincati (se) – njihati (se)

šlatrati – mazati (v. flaštrati)

špancerati se – šetati se

šparavec – ide s šparavcom – ubire milostinju u crkvi – milostinja

špeceraj – namirnice

špicnomet – nadimak

špičiti – šiljiti

špot – prijekor; fraza: špot i sramota – kad netko nešto ružno napravi

špotati se – rugati se

štamplec - mala bočica za rakiju

štaogel – štagalj, prostor uz drvenu štalu s drvenim vratima za zaprežna kola

štengenica – stuba

šterka –  štirka za rublje

šteti – htjeti

štokrlin – stolac normalne visine bez naslona

štrtinka – drvena posuda s ručkom za kukuruz i sl. – (četvrtinka nečega)

štrukica – nabor

šuber – poluga za otvaranje i zatvaranje dovoda zraka u štednjaku radi regulacije vatre

švung – v švungu – u formi

T

taelek – tele

teglin – posuda za cvijeće posađeno u zemlji

teliti se – leći tele, plakati se, duriti se

tenfan – tenfani kramper – zgnječen, pire krumpir

tenfati – gnječiti

terjati – tražiti natrag svoje novce od dužnika

tija – sve do

tirati (se) – goniti (se - prije parenja živitinje se tiraju)

tounačiti – potvrditi u razgovoru

tratur – lijevak

tropiti – tresnuti s vratima

truga – kola na konjsku vuču sa zatvorenim stranicama za sitniji sadržaj kao npr. kukuruz

tuča – grad

tunuti – pasti svom težinom, reći glupost

turen – toranj

turnati se – naoblačiti se prijetečim oblacima nimbusima koji donose grad (tuču)

V

vagonetlin – vagon

veđati se – ne dati se nešto raditi – veđa mi se delati

vaeno – ondje, tamo

vedrica – limena posuda za vodu ili mlijeko, dolje uža, gore šira, s ručkom

veznuti – zapeti u uskom prolazu

vidi: mi se vidi – čini mi se

vilica – viljuška

vliesti, vlieznaem – ući

voulkati – povlađivati

vrči, vržem - staviti (vidi navrči)

vrđgati – nestašno se ponašati, izazivati

vraobec – vrabac

vrabečen – iznenađujuće zanimljiv

vugorek – krastavac

vuzel – čvor (vidi: zvuzlan, zvuzlati, razvuzlati)

Z

zabavlati – zanovijetati, navaljivati

zaobujnen – natečen

zafrig - brašno na masti pečeno

zahadariti – zaprljati, unerediti

zahandrati – zametnuti

zakučmariti – zatrpati tako da nastane nered u kući

zakučmareno – zatrpano, neuredno

zametati – natrpati

zavrći se – doći s drugom namjerom od vidljive (zavrgel sae da mu treba saovjet, a daošel je videti bi li ga štela zeti)

zaojček – mali zec

zaojčekova daetelica – vrst jestive kisele djeteline

zaojec – zec

zafrig – „zmes“ (vidi), zaprška

zafuštran – zamazan, prljav

zakučmaren – zametan, neuredan

zakučmariti – zametati, učiniti nered

zavirati – kočiti kotače drvenih kola izvana na nizbrdici pomoću štapa

zdirjati se – ne zdirja mi se na to – nemam apetita

zdomlek – odavna

zdreckati – zdrobiti

ziti - izići

zmetati – skidati

zmetati – pometati

zmaesti – pomesti

zmes – kupus s grahom sa zaprškom, „zafrigano zelje s bažulom“

zopanci – žniranci

zribati – izribati

zriflati – oprati pomoću „riflače“ (vidi)

zvirati - izvirati

zvuzlan – zamršen, nespretan

zvouzlati – zamrsiti, zakomplicirati

Ž

žmereti - žmiriti

žreti – jesti u velikoj mjeri

žriebe – ždrijebe

žrt – dugačko debelo drvo koje se postavlja na voz sijena, kukurizinja, slame ili žita da se poveže uz kola

žrtiti – postaviti žrt i povezati voz sijena, kukurizinja, slame ili žita

žugek – guščić

 

Fraze

bu, na bu (bude ne bude) – hoće neće

če bu, če na – če bu(de), če na(bude) – ako bude, ako ne bude – če bu, če na, mene je svejedno

čriepec visi – doslovce: crijep visi; preneseno značenje: kam ti črepec visi – kam bi štel, kaj očeš npr. črepec mi visi na kolaoče

daej nam Boug picekov, racekov, žrebekov, žugićev, pajcekov, taelekov i saega druguga –       neka nam Bog da pilića, pačića, ždrebadi, guščića, praščića, teladi, i svega drugoga

imeti se na jne – ponositi se

je l' to kaej za jedna žeana – kae za jaena – kalk: was fur eine Frau

hudič te ponemal – vrag te odnio

Iščaeš mouduša dok ga ne naojdeš! – izlažeš se nepotrebno opasnosti

kam očeš? – kamo ćeš?

kam peš? – kamo ideš?

kae ti je vrona kruv odniesla? – zar ti je vrana kruh odnijela? – što ti nedostaje?

ki bi da bi, to su dvao vragi - tko bi da bi, to su dva vraga (oklijevanje, neodlučnost

malo falelo – puno škodelo – malo je nedostajalo – puno je naškodilo

mentem toga – u međuvremenu, međutim

na alaje – u dijelovima, u ratama

na to zglibš – s obzirom na to, uzevši to u obzir

na staolu stoji – stoji bez pomaka

ni v žep, ni ze žepa – ni u džep, ni iz džepa

o zledi mu – o zla mu

ojdi zdenum – hajde sa mnom

počoum? – (počemu) - pošto, koliko košta

pod škaol – ukoso

pouke (po kaj) – po što (pouke si došla – po što si došla)

roubec na kurblu – rubac svezan navrh glave

sim paok tam – amo tamo

tomu ne zna glaosa – ne razumije se u to

vraopci tae ne mali – vrapci te ne imali

z oni – za onaj

 

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.