Imena:

Jaona, Jaonica, Janek, Janena, Janič

Mara, Marica, Marek, Marena, Marič

Bara, Barica, Barek, Barena, Barič

Kata, Katica, Katek, Katena, Katič

Ivan, Iva, Ivič, Ivaonec, Ivek

Mato, Matič, Matek

Fabijan, Fabo

Franc, Fraojno, Francek, Frajnič

Imbro, Imbrek, Imbra, Imbrič

Jankič, Jankec

Janton, Tonček

 

Josip:

Jouso Sabolov

Joža  z Rakitovec

Oža Črčkov

Ožek Oškov

Ožo Vrtlarov

Ožinec Vargov

Ožić Šandrničin

Joža Boltekov

Joso Baonov

Jožina s Polane

Oževec Dobrijaonov

Jovica Jantolov

Juža

 

Stjepan:

 

Pepica Sabolov

Pepanija Šekuterov

Pepec Markičov

Pepek Oškov

Pepič Vrtlarov

Pepa Dobrijaonov

Pipac Zaojčov, Jana Pipčova

Pepinec Vargov

Stevica Šekuterov

Štef Jandraošov

Štefek Mijačkov

Štefok Markičov

Štević Pucekovičov

Števa Jantolov

Števec Banouf

Števac Banof

Štefan Tomakov

 

Slavko, Slavek

Tomaš, Tomo

Miško, Mika

 

Nadimci:

Baoni – npr. Banica Črčkova (od Boanov otišla zamuš k Črčkom)

Belčići – Belčićka

Biškupi – Franc Biškupov

Boceka, Bocekini - Bara Bocekina

Bolteki – Boltiečka

Brdari (izrađuju brda za tkalačke stanove) – Brdarica

Brdina – Vukomeričke Gorice

Brđojnka – iz Brdine (Vukomeričkih Gorica)

Careki – Carekouvka

Cotoli – Slavek Cotolov

Čelugica – nadimak za muškarca

Črčki – Črčkovica Banova (od Črčkov otišla zamuš k Baonom)

Devičini - Janena Devičina

Dobrijaoni – Dobrijaonka 

Dolenčani (teri su z Dolenec)

Dorkini – Eda Dorkinova

Điđi – Điđinka

Fajferi (po vrsti svinja) – Fajferica

Franceki – Jaona Francekova

Fulići – Janena Fulićova

Gorenčani (teri su z gorenec)

Gospocki – Janena Gospockova

Gosponi – Luba Gosponova

Grgorkini – Ivek Grgorkin

Jančiji – Joso Jančijov, Jančija

Jankički (potomci Jankiča – Janka) – Jankičkovica

Jantolci – Jantolka

Jantoli – Barena Jantolova (potomci Jantona)

Juvini – Juvinka, 

Južini - Joso Južin

Kinđeki – Kinđekica (možda od kinđati – kititi)

Kolari (izrađuju drvena kola)

Kovači – Kovačica

Krznari (izrađuju krzna) – Krznaorka

Lezini – Bara Lezinova

Lugari – Mara Lugarica

Majtani – Majtaonka

Markići (potomci Markiča) – Markićka Tomakova

Mijački – potomci Mije

Mikoni – potomci Mike?

Miškini – Miškinka

Miškovi – potomci Miška

Mlinari – Mlinarica

Mujnkiči – Luba Mujnkičova

Obaodi – Obadica

Obrkut – Obrkutec

Opajnčari (izrađuju opanjke) – Opajnčarica

Oški – Janek Oškova

Pavlini – Janek Pavlinova, Pavlinovka Vrtlarova

Pintari – Pintarica (izrađuju bačve)

Ramlači – Joso Ramločov

Remenaori – izrađuju remenje i hamove, Remenaorka

Rvaočići (Hrvačići) – Rvaočićka

Sabouli – Sabolica

Samica (jedinica) – Večerinka Samičina

Skominderi - Kata Skominderova, Skominderica

Smilaniči – Smilanička Tomakova

Srndači – Srndačka

Stipani – Stipaojnka

Sušini – Sušinka

Šandori – Šandorica, Ožek Šandoričin

Šekutori – Šekutorica (egzekutori, krvnici)

Šemougi – Šemugovica Dobrijanova (od Šemougov otišla zamuš k Dobrijaonom)

Šnaojderi – Šnajderica (krojači)

Šopari – Šoparova vulica, Šoparica Dobrijanova, Dobrijaonka Šoparova

Tomaci – Tomacova ulica, Jaga Tomacova

Tomašiči (potomci Tomaoša) – Tomašićka Pucekovićova (od Tomašićov otišla zamuš k Pucekovićom)

Tomaki (potomci Tome) – Tomakovica Sabolova (od Tomakov otišla zamuš k Saboulom)

Užari (izrađuju užad) – Užarica Kinđekova

Vajiči – Vajička Majtanova

Večerini – Večerinka Vrtlarova

Vrtlari – Vrtlarica

Zaojci – Mara Zaojčova

Zvonaori – Zvonarička

Pucekovići su se razlikovali po ovim nadimcima: Gosponovi, Bacekini, Ramlačevi i Lugarovi

 

Mikrolokacije ili imena polja po abecedi

Baerek (livada između Kuč i Podotoč)

Bolvan (Između Podotoč i groblja Vukovine)

Čičko (polje južno od ceste Vukovina - Velika Gorica)

Dolience (Dolno Kuče - istočni del Kuč)

Gmaojne (livada v Turopolskom luogu)

Gorience (Gorno Kuče - zapadni del)

Kišovina (na kraju vulice braće Radić pre novouga mosta prek kanala lievo)

Kniejae (ulica Kniejae)

Koščišček (na kraju vulice Franje Lučića preda šumae kak se ide na Polanu paok desno, v Dolencu)

Krčevina (?)

Lieskovice (u Tomacovoj ulici)

Međibujne (livada u Turopoljskom lugu, Kazneno-popravni dom)

Obdina (potok na jugu saela)

Obdanišče (uz Obdinu)

Pavršae ((s druge straonae cestae od Podotoč)

Police (na sredine Rvačićovae vulice)

Poloj – nizina blizu Obdinae

Sela (na kraju Tomacove ulice)

Strug (livada u Turopoljskom lugu još dalje od Vratova)

Štefaonci (na kraju ulice Braće Radić prije novoga mosta desno i preko kanala)

Veliko Pole (između Kuča i Vukovinae)

Vratovo (velika livada u Turopoljskom lugu)

Vrbeščaok (prek mosta na Obdine desno)

Vuglenišče (gdje se nekad dobivao, palio ugljen, na kraju Tomacove uz ulicu Kneje)

Žaelin (između Ribnice i Čičke Poljane)

 

Imena sela Kuča

Marica Čunčić čita imena kako su se izgovarala

Mikrolokacije u selu Kuče

Nazive polja i livada čita Marica Čunčić kako su se izgovarali

Nadimci sela Kuča

Marica Čunčić čita nadimke kako su se izgovarali

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.